تکوان ـ دو ITF آذربایجان غربی

عکس های حضور تیم منتخب تکوان ـ دو ITF استان آذربایجان غربی در

نُهمین دوره مسابقات هیانگ ای تی اف کشور

----------------------------------

* برای مشاهده عکس ها با اندازه واقعی بر روی انها کلیک فرمایید *

                              
            

      

              

                                 

روابط عمومی هیانگ آی . تی .اف آذربایجان غربی