تکوان ـ دو ITF آذربایجان غربی

هنر های رزمی کُره ای و در رأس آنها تکوان ـ دو

هنرهای رزمی کُره ای و در راس آنها ، تکوان ـ دو

در این مقاله سعی داریم به طور مختصری به ورزشهای رزمی کُره های بپردازیم. امیدوارم که برای همه عزیزان مفید باشد.

انواع عمده سبک های کرُه ای عبارتند از :

 1. چُوی کوانگ ـ دو (پایه گذار : کوانگ جو چوی 1987/ منشا : کره جنوبی/ سبکی متکی به انعطاف ، روانی در حرکات و ضربات و نیز حرکات کششی مبتنی بر یوگا).
 2. گونگ کوان یو سول (پایه گذار : کانگ جون 1996 / سبکی متاثر از ورزشهایی چون هاپکیدو ، کیوک تو کی ، هاکوریو جوجیتسو).
 3. گُونگ بئوپ (سبکی قدیمی توسعه یافته در قرون 14 تا 19 میلادی در طول سلسله جوسئون ، که معادل کوان فای چینی است).
 4. گیونگ دانگ (به دستور امپراطور جئونگ جو راهنمایی متشکل از کاربرد 18 سلاح شاخته شده بعنوان سیستم مویشینبو در 1758).
 5. هایدونگ گومدو (روش شمشیر زنی کُره ای به سال 1983 در غالب انجمن " های دونگ گومدو" توسط کیم جئونگ هو ).
 6. هان مو دو (بنیانگذار : هه یونگ کیم / که به مطالعه تکنیک های با دست خالی ، سلاح ها ، و  مطالعه " کی " و فلسفه هنرهای رزمی می پردازد).
 7. هانکیدو (سبک توسعه یافته توسط: میونگ جائه نام / با استفاده از حرکات روان دّوار با توجه به سابقه میونگ جائه در رقص کُره ای).
 8. هاپکیدو (یک هنر رزمی پویا و بسیار التقاطی است که به موجب تکنیک های دفاع شخصی ای همچون قفل مفاصل شهرت دارد).
 9. هوا رَنگ دو (بنیانگذار : جو بانگ لی و برادرش جو سانگ لی/ هنری که تکنیک های مبارزه ، کاربرد سلاح ارتقاء معنوی و آموزش معنوی و حرفه هنری را می آموزد).
 10. کوک سول وُن (بنیانگذار : سوح این هیوک 1961/ در این رشته که سیستم های رزمی سنتی است تکنیک های وضعی بدن ، رشد ذهنی و آموزش سلاح مد نظر است).
 11. کوک سول دو (هنری است برای تمرین شخصیت ، اعتماد بنفس که متشکل از سیستم های سنتی هزارساله کُره ای می باشد).
 12. کومدو (هنر رزمی مدرن کُره ای با منشا کندوی ژاپنی که روش شمشیر زنی است. به سال 1920).
 13. شیپالگی (انجمن هنر رزمی کِره ای که در سال 1981 به رهبری کیم کوانگ سئوک تاسیس شد با سبکی به نام هه بئوم).
 14. سوباک (هنر رزمی سنتی کُره ای . منشای گرفته از کوگوریو ، بِکجی و سیلا. ).
 15. تِک کیئوُن (هنر رزمی سنتی و نظامی کُره که در طول سلسله جوسئون تثبیت شده است.  تک کیئُون با طیف وسیعی از ضربات روان پا ، ضربات مشت و آرنج ، حمله به نقاط حیاتی مشخص می شود).
 16. تکوان ـ دو (نوعی مبازه غیر مسلحانه که ترکیبی از مبارزه وتکینک های دفاع شخصی است و جوهره هنرهای رزمی کُره ای است که در سال 1955 توسط پدر و بنیانگذار تکوان ـ دو ژنرال چوی هونگ هی بنیانگذاری شد).
 17. تانگ سو دو (هنر رزمی کُره ای مرکب از اصول مبارزه سوباک و نیز کونگ فوی چینی شمالی است. روش های مبارزه شناخته شده در قالب تانگ سو دو دارای عناصری از شوتوکان کاراته ، سوباک ، تک کیئون و کونگ فو است و به کاراته کُره ای معروف است).
 18. یوسول (هنر رزمی سنتی کُره ای . منشا گرفته از بخش های کوگوریو ، بکجی ، و سیلا).
 19. و چند سبک دیگر

اگر چه سبک های کُره ای متعدد هستند ولی تکوان ـ دو به لحاظ اینکه جوهره و عصاره سبک های سنتی کُره ای در آن گردآوری شده است و نیز بنیه ای علمی ای که توسط ژنرال چوی در پایه گذاری ان لحاظ شده است ، همچون نگینی در جمع سبک های کُره ای می درخشد.

 نویسنده : سابُوم رضا قدسی

روابط عمومی هیانگ آی . تی .اف آذربایجان غربی