تکوان ـ دو ITF آذربایجان غربی

تکوان ـ دو ITF و بروس لی

تمرین استاد بزرگ جوون ری و استاد بزرگ بروس لی

 آیا می دانستید که ....؟!
استاد بزرگ ری جوون کو معروف به " جوون ری " ، بنیانگذار تکوان ـ دو آمریکا که از دوستان صمیمی و هم تمرینی استاد بزرگ بروس لی بودند و باعث آشنا شدن بروس لی با تکوان ـ دو شدند. استاد بزرگ بروس لی از تکنیک های تکوان ـ دو ITF بخصوص ضربات پا در سبک ابداعی خود " جیت کان دو " بسیار بهره بردند. استاد بزرگ جوون ری در کتاب خود با عنوان " بروس لی و من " به نامه ها  و روابط دوستی صمیمی 10 ساله ی خود با بروس لی توضیح می دهد. وی مصاحبه های خود گفته است که : " بروس لی در آن موقع در رابطه با ضربات پا هیچ فکری نداشت اگر چه ضربات دستش خوب بود و همانطور که می دانید جیت کان دوی بروس لی که عمدتا مبتنی بر وینگ چون کونگ فو بود و از آنجا که وینگ چون از حیث مبارزه ، از انوع مبارزات نزدیک بود و در رابطه با ضربات پا به خصوص ضربات پای رو بالا فقیر بود ، تا اینکه بطور اتفاقی بروس لی و من در جریان مسابقات بین المللی اِد پارکر در کالیفرنیا به تاریخ 2 آگوست 1964 که هر دوی ما نمایش اجرا کردیم ، من 32 سال داشتم در حالی که بروس لی 23 داشت. من از نمایش او بخصوص تکنیک های نزدیک شگفت زده شده بودم و او از ضربات پایی که من از تکوان ـ دو اجرا می کردم و بخصوص در رابطه با شکستن چوب با ضربات پرشی بسیار شگفت زده شده بود. این اولین باری بود که او همچین ضرباتی رو می دید. از آن موقع به بعد ما دوست صمیمی با هم شدیم. ما آموخته های خود را تبادل کردیم او ضربات پای تکوان ـ دو را از من یاد گرفت و من تعدای ضربات دست را از او آموختم. فکر کنم سال 1967 بود زمانی که بروس لی اولین تخته چوب راشکست. او مقداری زیادی تخته در گاراژ من دید و گفت که می خواهد امتحان کند. او هرگز پیش از این شکستن تخته را انجام نداده بود و فقط چند ماه بعد حتی بیش از تعداد چوبی که من شکسته بودم را می توانست بشکند. بروس لی عمدتا با ضربات پایش که مبتنی بر تکوان ـ دو بودند به معروفیت رسید ". برای اثبات این قضیه باید گفت که در هنر های رزمی چینی که بروس لی آموخته بود هیچ ضربه پای رو بالا ای وجود نداشت و این را در فیلم های آن زمان می توانید به عینه مشاهده کنید. به علاوه شما در هنرهای چینی ضربات پای مشابه با آنچه که در تکوان ـ دو کاربرد دارد را نمی توانید ببینید و فیلم های قدیمی آن زمان اثباتی بر این مدعاست.

تعدای از عکس های استاد بزرگ جوون ری و دوست صمیمی خود بروس لی

کتاب بروس لی و من ، نوشته استاد بزرگ ری جوون کو

کتاب "بروس لی و من " مشتمل بر نامه های خصوصی و روابط دوستانه استاد بزرگ بروس لی و استاد بزرگ جووی ری است و سندی است بر موارد تشریح شده بالا که توسط بزرگان و به ویژه همسر بروس لی (خانم لیندا لی کاول) تایید شده است.

تمرین استاد بزرگ جوون ری با استاد بزرگ بروس لی

  استاد بزرگ جوون ری و استاد بزرگ بروس لی  تمرین استاد بزرگ جوون ری و استاد بزرگ بروس لی

استاد بزرگ جوون ری و بنیانگذار تکوان ـ دو ژنرال چوی هونگ هی     تمرین استاد بزرگ جوون ری و استاد بزرگ بروس لی      استاد بزرگ جوون ری و استاد بزرگ بروس لی

منابع : متن مصاحبه استاد بزرگ جوون ری ، فیلم مصاحبه استاد بزرگ جوون ری ، کتاب بروس لی و من (کلیک کنید).

 

گردآورنده و مترجم : سابُوم رضا قدسی