تکوان ـ دو ITF آذربایجان غربی

 تکوان ـ دو ITF و تکواندو WTF ، دو روی یک سکه هستند.

تکوان ـ دو ITF و تکواندو WTF ، دو روی یک سکه هستند.

هنر تکوان ـ دو در 11 آپریل سال 1955 (21 فروردین 1334) توسط پدر و بنیانگذار فقید تکوان ـ دو  ژنرال چوی هونگ هی بنیانگذاری شده است

ITF

International Taekwon-Do Federation

WTF

World Taekwondo Federation

تاسیس فدراسیون ITF : سال 1966 توسط ژنرال چوی هونگ هی

تاسیس فدراسیون WTF :  سال 1973 در کشور کره جنوبی

مشخصه:

TAEKWON-DO

تکوان ـ دو

مشخصه:

TAEKWONDO

تکواندو

دفتر مرکزی:   در سال 1971 توسط ژنرال چوی از کُره جنوبی به کانادا و سپس جهت دسترسی همگان در سال 1985 به اتریش انتقال یافت.

دفتر مرکزی: کشور کره جنوبی

نام سبکی :    تکوان ـ دو هیانگ

نام سبکی :    پومسه پالگه

فرم ها: ژنرال چوی 24 فرم به منزله 24 ساعت شبانه روز به نام " تُول" را که که در کتاب ۱۵ جلدی دائره المعارف تکوان ـ دو  آورده شده است را بوجود آورد که نام هر کدام از اشخاص و وقایع مهم تاریخ کره الهام گرفته و بکلی با فرمهایی که توسط WTF  تمرین میشود متفاوت است.

فرم ها : استفاده از فرمهایی که پومسه نامیده میشوند  . پومسه اصلی که توسط WTF  تمرین میشد شامل KI-CHO  از 1 تا 3 و PAL-GWE از 1 تا 8 بود وبعد از تغییرات مجدد  در حال حاضر TAE-GUEK از 1 تا 8 برای کمربند ها تا مشکی و از مشکی به بالا پومسه شروع میشود.

تکنیکها : نواختن ضربات طبق تابع موج سینوسی انجام و استفاده از تابع موج و فنر مورد توجه فراوان میباشد. تکنیکها بخصوص در تُول ها بصورت سینوسی شروع و پایان میپذیرد تا نهایت قدرت در لحظه اصابت و کوبش ضربه حاصل آید.

تکنیکها: نواختن ضربات بشکل خطی و مستقیم رسیدن به سرعت در لحظه اصابت ضربه می باشد.

اصطلاحات فنی: کلیه 3500 تکنیک شامل حرکات ، ضربه و دفاع دست و پا  ارائه شده توسط ژنرال چوی به زبان کُره ای و انگلیسی نام گذاری و با آنچه در WTF استفاده میشود تفاوت دارد.

اصطلاحات فنی: کلیه تکنیکها به زبان کُره ای و انگلیسی در دنیا کاربرد دارد و با آنچه درITF  استفاده میشود تفاوت دارد.

لباس:  لباس سفید جلو باز که در جناق سینه یک بست دارد . برای هنرجویان کمربند رنگی کاملا سفید و بدون نوار مشکی است. پیراهن برای هنرجویان دان 1 الی 3 در پایین دارای نوار مشکی است. دان 4 و به بالا برای مربیان بین المللی نوار مشکی از بالا تا پایین شلوار و آستین های پیراهن نیز ادامه دارد. همچنین دارای نشان هایی است که بر روی سر شانه ها نسب می شوند.

اندازه کمربند و نیز نشان دادن دان ها بر روی  آن با WTF  کاملاً تفاوت دارد.

لباس لباس سفید جلو بسته یقه V شکل که برای کمربند مشکی به بالا یقه برنگ مشکی میباشد.

و نیز اندازه کمر بند و فرم نشان دادن دان ها بر روی آن با ITF کاملاً متفاوت است.

لوازم مبارزه ( اجباری) : دستکش ،روپایی ، شین لثه و کاپ محافظ

لوازم مبارزه ( اجباری): کلاه ، هوگو و کاپ محافظ

سیستم رتبه بندی: 9 دان و از دان 7 به بالا عنوان استاد اطلاق میشود.

سیستم رتبه بندی: 10 دان و از دان 5 به بالا عنوان استاد اطلاق میشود.

قوانین رقابتها:     (Touch Contact)

رقابتهای جهانی در پنج بخش بصورت رسمی برگزار میگردد ؛ شامل : اجرای تُول ، مبارزه ، تکنیکهای ویژه ،  شکستن اجسام سخت و دفاع شخصی بصورت تیمی و انفرادی

در مبارزه ضربه دست به صورت مجاز می باشد.

قوانین داوری و مسابقات بکلی با WTF  متفاوت است.

قوانین رقابتها:        (Full Contact)

با توجه بیشتر به مبارزات بصورت انفرادی و تیمی رقابتهای فرم و شکست اجسام سخت  نیز اخیرا" بصورت جشنواره برگزار میگردد.

در مبارزات ضربه دست به روی صورت حریف مجاز نمیباشد.

قوانین داوری و مسابقات بکلی با  ITF  متقاوت است.

فلسفه: اصرار به توجه به 5 اصل تکوان ـ دو و تئوری قدرت و فلسفه نهفته در تُول ها و بُعد هنر تکوان ـ دو در آن بسیار مورد توجه است.

اصول : تواضع ، راستی ، پشتکار ، عزت نفس ، روح شکست ناپذیر

فلسفه: با توجه به دید ورزشی و اُلمپیکی بودن جنبه ورزشی و مبارزاتی تکواندو  بیشتر مورد توجه است.

پرفسور چانگ اُونگ: رئیس افتخاری مادام العمر

ریاست کنونی : استاد ری یونگ سو

www.ITFTKD.org

ریاست کنونی:

دکتر چانگ وون چو

www.WTF.org

نماینده در ایران : انجمن ای تی اف

ریاست:  استاد جاوید شاهوردی

www.ITFTKD.ir

نماینده در ایران: فدراسیون تکواندو

ریاست: آقای محمد پولادگر

www.IRITF.org.ir

روابط عمومی هیانگ آی . تی .اف آذربایجان غربی