تکوان ـ دو ITF آذربایجان غربی

در این بخش نمونه فیلم هایی از بخش های مختلف تکوان ـ دو ITF جهت آشنایی بیش از پیش شما علاقه مندان گرامی با این رشته غنی و اصیل قرار داده شده است. 

-----------------------------------------------------------------------

                       - نمایش (Demonstration)

                       - مبارزه (Sparring)

                       - اجرای تُول (Pattern)

                       - دفاع شخصی (Self defense)

                       - تکنیک های ویژه (Special techniques)

                       - شکستن اجسام سخت (Power breaking)

                       - متفرقه (Other)

-----------------------------------------------------------------------

 با طرح نظرات و پرسش های سازنده خود در قالب  انتقاد و پیشنهاد ما را مدیریت بهتر این سایت یاری کنید.

روابط عمومی هیانگ آی . تی .اف آذربایجان غربی