تکوان ـ دو ITF آذربایجان غربی

باشگاه های فعال و مورد تایید شهرستان ارومیه به شرح ذیل می باشند :

 

خیابان صائب تبریزی ، نبش کوی 12 شهید کامیار ، باشگاه ائلشن

(مرکز آموزشی و استعدادیابی)

-------------------------------

سانس ها به قرار زیر می باشند :

 

1) ـ روزهای زوج، ساعت 6 الی 7:30عصر

شماره تماس : 7065 976 0935 ـ مربّی : علی نیکو

 

------------------------------- 

2) ـ روزهای فرد ، ساعت 5:30 الی 7 عصر

شماره تماس 4931  835  0914 ـ مربّی : سجاد درگاهی

  

  

 

 * تـوجـه *

 

لازم به ذکر است که صرفا باشگهای نامبرده در بالا مورد تایید هیانگ آی . تی . اف آذربایجان غربی بوده و چنانچه باشگاهی به غیر از موارد فوق الذکر ادعای آموزش  تکوان ـ دو ITF نماید مورد تایید نمی باشد.