تکوان ـ دو ITF آذربایجان غربی

همسر (بیوه)  ژنرال چوی هونگ هی ، در سال 2005 نامه ای به کلیه تکوان ـ دو ای تی اف کاران جهان نوشت تا شُبهات بسیار کوچک که در خصوص ریاست ای تی اف در جهان وجود دارد پاسخی صریح بدهد ، کپی  و ترجمه آن نامه در زیر آمده است.

توضیح اینکه ایشان هم اکنون (جولای 2012) در کانادا شهر تورنتو مقیم هستند و 85 سال دارند .

 ----------------------------------------------------------------------------------------

به کلیه مبادی زیربط (به هر شخصی که ارتباط پیدا میکند)

اعضای عزیز:

من از این حقیقت که هنوز کسانی وجود دارند که حتی در حال حاضر به صورت غیر قانونی از نام شوهر من و نیز نام " تکوان ـ دو" که توسط شوهرم به وجود آمد ،برای اهداف و به سود خود سوء استفاذه میکنند ، شکه شدم ، که این بکلی بر خلاف فلسفه و اصول اعتقادی تکوان ـ دو  که توسط شوهر من ، ژنرال چوی هونگ هی ، کسی که بر جهانیان بعنوان بنیانگذار و پـدر تکوان ـ دو شناخته شده است ،  خلق شد ، میباشد .

این نقشه ها و دسیسه های افراد دورو توسط شوهرم پیش بینی میشد ،  و ایشان خوشبختانه با تیزبینی  قبل از درگذشتش با تایید کردن ، حق استفاده از تمام میراث تکوان ـ دو را انحصاراً در اختیار آقای پرفسور چانگ اُونگ و اعضای تحت ریاست ایشان ، این را به یادگار گذاشت .

به عنوان بیوه ژنرال چوی هونگ هی و یک شاهد به این یادگاری در کنار شوهرم در بیمارستان ،  در اظهارات هفتم ژوئن 2004 خود نیز آشکارا اعلان داشتم ، و امید داشتم که به جدیت در کلیه سطوح محلی و بین المللی در نظر گرفته شود.

من نمیتوانم بیش از این خیانت ها و سوء استفاده ها را از شوهرم تحمل کنم ، بنا براین مایلم بدینوسیله یکبار دیگر از طرف شوهر خود ، ژنرال چوی هونگ هی به جهان اعلام کنم :

هیچ شخصی ، بجز ریاست ای تی اف آقای پرفسور چانگ اونگ ، از این به بعد حق استفاده از تصویر و نام شوهر من و کلمه تکوان ـ دو و میراث به جا مانده در خصوص تکوان ـ دو را نخواهد داشت .

اگر هر شخصی ، بخصوص  " ترن کوان" ، " مک کالوم" ، " پال ویلر" و رهروانشان به  مرتکب اعمال مجرمانه بر علیه خواست شوهر من ، یا نام شوهر من ، و تکوان ـ دو ، شوند، آنگاه من مراحل قانونی را به منظور دفاع از نام همسرم و میراثش " تکوان ـ دو" پیگیر خواهم شد. 

امیدوارم این به جدیت در دنیا در نظر گرفته شود .

ارادتمند ،

چوی چون هی

بیوه ژنرال چوی فقید

نامه سرگشاده بیوه ژنرال چُوی

 ----------------------------------------------------------------------------------------

برگرفته از وب سایت انجمن ای تی اف ایران

www.ITFTKD.ir